Landinger og avganger

De fleste uhell/ulykker skjer under landinger og avganger.

Presentasjonen nedenfor er en del av flytryggingarbeidet i klubbene for 2011.

Bruk gjerne litt tid på denne !

.... men det fritar ingen fra å møte på klubbens obligatoriske sikkerhetssamlinger !

Vedlegg: