Flyskole + Klubbfly

Det er ikke planlagt oppstart for nytt teorikurs, men informasjon vil komme her når nytt kurs er på trappene.

Vi har flere instruktører som kan tilby praktisk skoleflyging.

Klubben skoler primært på Klubbens fly, Jabiru J-170, LN-YNP, dette flyet kan dere få mer informasjon om ved å gå inn på.

Kontakt av instruktørene som står oppført på kontaktlisten for mer informasjon!

 

 

Utvide til mikroflybevis fra PPL-A?

Har du allerede gyldig eller utgått PPL-A sertifikat er det ikke så mye jobb å utvide med mikrofly rettigheter.
Det kreves minimum 5 timer tilvenning til mikrofly med instruktør, samt at en må bestå en teoriprøve før en kan fly opp til mikroflybeviset.
Deretter kreves minimum 5 timer egentrening før en kan ta passasjerutsjekk. Dersom PPL-A beviset er utgått, kreves det minimum 10 timer.