Selvassuransefond

Sola mikroflyklubb har et selvassuransefond.

Fondet har til formål å delvis dekke selvassuransen som et medlem er ansvarlig for ved havari på fly som klubben disponerer til skoling eller øvrige fly. Mer infomasjon, samt fondets statuetter finnes i vedlegget under. Her er også informasjon om hvordan en melder seg inn i fondet.

Vedlegg: