Sertifikatet

Hvordan får jeg mikroflysertifikat?


Teoretisk opplæring:

Mange klubber arrangerer teoriundervisning til mikroflybeviset i studiegrupper eller som klasseundervisning. Noen tar dette over mange uker, mens enkelte klubber konsentrerer dette til en intensiv weekend over 3 dager. For å gå et intensivkurs må kandidaten ha utført et selvstudium fra en pensumliste fra fem lærebøker, og avlagt 'opptaksprøve'. Teoriprøven omfatter følgende fag:

  1. Lover og bestemmelser - luftens trafikkregler.
  2. Navigasjon - planlegging av en flytur.
  3. Meteorologi - værets betydning for flyging.
  4. Aerodynamikk - den grunnleggende flyteorien.
  5. Motor og propell - spesielt om motorer til mikrofly
  6. Preflight og sikkerhet - om flydeler og deres vedlikehold
  7. Instrumenter og utstyr - hva som kreves og hvordan de virker

Flysikkerhet er en integrert del av alle fagene. Pensum er utdrag av teorien til PPL-A sertifikat (Privatflyger). Eksamen avholdes etter undervisningen.

Sola Mikroflyklubb arranger per dags dato ikke teorikurs. Du kan sjekke sidene til NLF for å se om andre klubber i nærheten arrangerer kurs. Teoriprøven kan derimot tas i klubben, hør med skolesjef for mer informasjon.

Sola Flyklubb arrangerer hver høst et omfattende teorikurs som pågår gjennom hele vinteren, med eksamen tidlig på våren. Det kan anbefales å ta kurset der, og ta selve teoriprøven hos oss.

Legeerklæring:
En betingelse for å kunne fly alene (soloflyging), er at man har gjennomgått en legesjekk hos en vanlig lege.

Du kan laste ned et legeskjema på NLF sine nettsider (se under Publikasjoner). Skriv det deretter ut, og legg i en konvolutt som du tar med til legen. Denne fyller ut skjemaet og krysser av på arket utenpå konvolutten.

En bekjent som kjenner deg godt skal deretter attestere på baksiden av denne at du ikke lider av epilepsi (fallesyke). Konvolutten oppbevares av din instruktør/skolesjef, og sendes inn sammen med søknaden for utstedelse av elevbevis eller fullt bevis. De medisinske kravene er noe mindre enn til PPL-A sertifikatet (privatflyger), og legeundersøkelsen er derfor langt rimeligere. Fornyelse av legepapirene er for de under 40år hvert 5. år, de mellom 40 og 50 hvert 2. år, og de fra 50 og eldre hvert år. Fornyelsen kan utføres opptil 45 dager før siste gyldighetsdato for å beholde den opprinelige utløpsdatoen. Ref. BSL C 1-2.

Mange i klubben bruker flylege P.J. Cappelen, som holder til i nærheten av sola flyplass. Du finn kontaktinfo i kontaktlisten.

Elevbevis
Alle som skal ta opplæring i mikroflyging må skaffe seg et elevbevis. Dette bestilles samtidig som du oppretter en konto hos MeLWin (booking og brukerdatabase på nett). Få hjelp av din instruktør/skolesjef for å gjøre dette.

Praktisk flyopplæring:
Den praktiske opplæringen kan starte så snart du har fått elevbeviset og er blitt medlem av Sola Mikroflyklubb (og dermed også medlem av Norges Luftsports Forbund (NLF)).
I begynnelsen er det en meget uvant følelse å styre et fly i alle tre plan. De første timene føler de fleste seg ganske hjelpeløse og synes det er altfor mange ting å tenke på sammtidig. Særlig halehjulsfly er vanskelige å håndtere under start og landing, og krever større doser med trening for å beherskes. Belønningen ligger i at 'mestrer du et halehjulsfly - da kan du fly alt som er'. Særlig på ujevnt underlag og snø er det en stor fordel med halehjulsfly fordi nesehjulet er veldig utsatt for å knekke i skarpe dumper, pluss at det har en lei tendens til å skrubbe godt på snøføre før man får opp farten.

Etter en tids flyging er det den instinktive flyfølelsen som tar over finstyringen, og oppmerksomheten glir gradvis over på utsikten og hvor man flyr hen istedenfor på instrumentene og vingetuppene. Det er virkelig da den store gleden ved flygingen for alvor melder seg.

Dine flytimer noteres i din egen loggbok, som fås kjøpt av på Pilotbutikken (se linker i venstre sidemeny) eller gjennom klubben, og de attesteres av instruktøren for hver time. Den praktiske skoling noteres på et eget opplæringsskjema (elevkort) og signeres av instruktøren etter hvert som du behersker den enkelte disiplin. På denne måten kan eleven selv følge med på sin egen utvikling, og hele tiden vite hvor langt en har kommet i opplæringen. Elevkortet får du av instruktøren.

Soloflyging
Etter et øvelsesprogram med instruktør som gjør deg 100% fortrolig med flyet, er du klar til soloflyging. Etter vel overstått solo under oppsikt av instruktøren og dennes signatur i din flygetidsbok, kan nå fly alene i et begrenset geografisk område under instruktørens direkte kontroll etter avtale om fortsatte øvelser som skal trenes på. Betingelsen er at legesjekken og teoriprøvene er bestått. Ut over den elementære flygeundervisningen omfatter skoleprogrammet også sjekk av flyet, navigasjon, landing uten motor, steiling rett fram og under sving samt gjennomgang av flyets håndbok.

Fullt bevis
Etter minimum 25 totalt antall timers flyging kan du gå opp til den endelige prøven med hovedinstruktør eller skolesjef av instruktør klasse 1, der du skal vise at du kan planlegge og gjennomføre en lengre flytur til et område du ikke tidligere har fløyet til. Du kan etter bestått prøve og mikroflybeviset i lomma fritt fly hvor du vil, og kan nå utforske landskapet og virkelig nyte flygingens gleder.

Passasjerutsjekk
Du ønsker kanskje noen å dele opplevelsen med etter hvert, og da blir neste skritt en passasjertillatelse. Etter minimum 50 timers flyging kan du ta passasjerutsjekk med instruktøren, der du skal vise at du kan tilrettelegge en flytur med en passasjer som er helt ukjent med hva dette innebærer. Du blir også testet i håndteringen av flyet i kritisk lave hastigheter nær steilefart, og at du kan ta flyet ut av et begynnende spinn før dette får lov å utvikle seg. Etter bestått utsjekk får du lov å fly ubegrenset med passasjer i to-seter mikrofly. Passasjertillatelsen er kun gyldig når mikroflygeren i løpet av de siste 90 dager har hatt en flytid på minimum 2 timer, og minimum 5 start og landinger de siste 30 dager.

Fornyelse av mikroflybeviset:
Mikroflygeren skal før flyging innenfor de siste 24 måneder ha avlagt en periodisk flygetrening (PFT) med instruktør av klasse 2 eller høyere på et mikrofly av samme kategori beviset gjelder for. En PFT består av en teoriprøve pluss en kontroll av kandidatens ferdigheter med utkikksrutiner, valg av flyruter og høyder, svinger, sakteflyging, steiling, avverging av spinn, landingsrunder og landinger.

Gjenopptagelse av utgått mikroflybevis.
Mikroflygere som har hatt fullt mikroflybevis men latt dette utgå, kan få dette utstedt på nytt etter samme regler som fornyelse i avsnittet ovenfor. Instruktøren vil kunne avgjøre om kandidaten trenger flere skole- og teoritimer før beviset kan utstedes.

Konvertering fra vektskift til tre-akse mikroflybevis eller omvendt.
For å konvertere fra vektskift til tre-akse eller omvendt, skal hele skoleprogrammet i henhold til de respektive elevkortene følges. Det er instruktøren som da avgjør når kandidaten er klar til å fly opp til full prøve, men det vil normalt ta mellom 10 og 20 timer. Selve oppflygingen gjøres med en instruktør klasse 1. Det skal også avlegges en teoretisk prøve på linje med PFT.

Veien videre til motorflysertifikat (PPL-A).
De som har valgt rorkontroll (3-akse), kan gå direkte videre for å ta sertifikat på motorfly (du vet slike som Cessna, Piper osv), der det trengs minimum 45 flytimer. I tillegg må en ta full eksamen i PPL-A teorien etter JAR-FCL inkludert flytelefonisertifikatet om en ikke skulle ha dette fra før. Man kan telle med 10% av sine mikroflytimer, begrenset oppad til 10timer, i de 45 obligatoriske timene.

Konvertering fra PPL-A eller seilflybevis til mikroflybevis.
En rekke motorflygere og seilflygere ønsker å fly mikrofly 'på si', og trenger da minst 5 timer med konvertering til mikroflykonseptet med instruktør for å få fullt mikroflybevis. En skal også avlegge teorieksamen for mikroflygere for å få utstedt R2 beviset. Det er faktisk mer krevende å fly et mikrofly enn et gjennomsnittlig motorfly, og spesielt for de fly som har to-taktsmotorer er det mange egne og helt nødvendige hensyn å ta for å unngå motorstans i luften. For å fly med passasjer skal en ha fløyet minimum 50 flytimer, hvorav minimum 10 timer på mikrofly for de som er eller har vært innehaver av PPL-A eller flygebevis på seilfly.

Flytelefonisertifikat
Dette er ikke obligatorisk for mikroflygere, men er noe alle mikroflygere bør ha for å kunne operere sikkert sammen med andre. For å kunne fly inn til en flyplass med tårn- eller informasjonstjeneste (som Sola) er flytelefonisertifikatet et krav. Slik kan du få det:

1. Bestill kurs nr. 1096 hos Luftfartsskolen på tlf. 23102904. Da får du læreboken og en CD som du skal lytte på for å bli vant til frasologien, det spesielle RT språket bestående av 200 ord og uttrykk som brukes både i norsk og all internasjonal luftfart. Det følger også med fire innsendingsbrev med oppgaver som du skal svare på og få rettet av en oppnevnt faglærer.

2. Når disse brevene er besvart og godkjent vil Luftfartsskolen melde deg opp til teoretisk prøve ved en flyplass eller i Luftfartstilsynet i Oslo. Prøver arrangeres mange ganger per år, og du får opplyst tid og sted da du skal møte opp til å svare på 15 spørsmål, hver med fire svaralternativer.

3. Når du får brev hjem om at prøven er bestått, kan du selv avtale med en eksaminator om å få gå opp til en praktisk prøve. Et stor antall flyplasser har en eller flere flygeledere som er godkjent som eksaminator. Det er fint om du på forhånd kunne øve med klubbvenner eller andre flygere på frasene. Prøven går ut på å fly en tur, ofte med reiseplan (flightplan), mens du liksom snakker i radio til eksaminatoren på andre siden av bordet. Noen ganger har de også ordnet med to radioer dere bruker mellom to rom. Prøven tar bare noen minutter, for flygelederen skjønner fort hvor godt du er inne i språkbruken, som for 99% av oss foregår på engelsk. Velger du norsk så kan du ikke bruke sertifikatet utenfor Norge, og det kan du angre på siden en gang.

4. Nå må du forfatte og sende en søknad om å få utstedt et Flytelefonisertifikat til Luftfartstilsynet der du vedlegger en vandelsattest fra politiet. Etter en tid havner det i postkassa di, og en mye større verden har nå åpnet seg for deg.

 

Dersom du tar teorikurs hos Sola Flyklubb kan du melde deg opp til eksamen der, og dermed hoppe over steg 1 og 2.